Kỳ lạ con lai giữa ngựa vằn và lừa | Diệt mối – Diệt côn trùng hiệu quả

Kỳ lạ con lai giữa ngựa vằn và lừa

Ippo là con đẻ của ngựa vằn đực và lừa cái vừa được sinh ra tại một khu dự trữ động vật ở Florence, Italy.

conlai1
Ippo mang đặc điểm của cả bố và mẹ, trong đó nổi trội hơn cả là đôi chân có sọc vằn giống như nhiều con ngựa vằn khác. Các chuyên gia cho biết, sức khỏe của Ippo hiện rất tốt.
conlai2
Ippo ra đời sau khi ngựa vằn thuộc khu dự trữ động vật ở Florence leo qua hàng rào bảo vệ và thực hiện giao phối với một con lừa.
conlai
Ippo đứng cạnh bố là ngựa vằn và mẹ là lừa cái.
conlai4
“Ippo là cá thể duy nhất của loài này tại Italy”, Serena Aglietti, nhân viên khu bảo tồn nói với ABC.
conlai5
Việc lai tạo giữa ngựa vằn đực và lừa cái đã tạo ra nhiều con lai trên khắp thế giới.

No Comments